Pro studenty

ODVOZOVÁNÍ A TVORBA SLOV

 

01 - Odvozování názvů států, obyvatel a jazyka

 

pracovní list

02 - Povolání

 

pracovní list

03 - Antonyma I

 

pracovní list

04 - Doplnění vět

 

pracovní list

05 - Plurál I

 

pracovní list

06 - Příběh v perfektu

 

pracovní list

07 - Osobní zájmena

 

pracovní list

08 - Složená substantiva

 

pracovní list

09 - Rod substantiv

 

pracovní list

10 - Odlučitelné předpony

 

pracovní list

11 - Neodlučitelné předpony

 

pracovní list

12 - Dělení podstatných jmen

 

pracovní list

13 - Dělení přídavných jmen

 

pracovní list

14 - Dělení sloves

 

pracovní list

15 - Odvozování sloves od podstatných jmen

 

pracovní list

16 - Odvozování podstatných jmen od přídavných jmen

 

pracovní list

17 - Odvozování sloves od přídavných jmen

 

pracovní list

18 - Tvorba slov pomocí přípony

 

pracovní list

19 - Tvorba přídavných jmen pomocí předložky

 

pracovní list

20 - Tvorba rodových jmen zvířat

 

pracovní list

21 - Synonyma I

 

pracovní list

22 - Synonyma II

 

pracovní list

23 - Antonyma II

 

pracovní list

24 - Plurál II

 

pracovní list

25 - Plurál III

 

pracovní list

26 - Dělení podstatných jmen

 

pracovní list

27 - Určování rodu složených podstatných jmen

 

pracovní list

28 - Tvorba préterita

 

pracovní list

29 - Určování rodu složených podstatných jmen II

 

pracovní list

30 - Tvorba vystupňovaných tvarů přídavného jména

 

pracovní list

31 - Příběh v préteritu

 

pracovní list

32 - Tvorba příčestí minulého

 

pracovní list